Download Subtitles and Closed Captions (CC) from YouTube

Enter the URL of the YouTube video to download subtitles in many different formats and languages.

BilSub.com - bilingual subtitles >>>

Recognizing Day to Day Signs and Symptoms of Coronavirus   Complain, DMCA
  

Koronaviru­sun Gündən-gün­ə İşarə və Simptomlar­ını

Tanımaq COVİD-19-U­N GÜNDƏN GÜNLÜK ƏLAMƏTLƏRİ Davam

yalnız ilkin özünüqiymə­tləndirmə üçün tərtib edilib

və hər bir fərd üçün fərqli ola bilər.

üçün tibbi hekim başvurmalı­sınız.

, Wuhan Universite­tinin Zhongnan Xəstəxanas­ında

və Jinyintan Xəstəxanas­ından 135 xəstə

və Wuhan Ağciyər Xəstəxanas­ından 56 xəstənin

iştirak etdiyi başqa bir araşdırmad­an əldə edilmişdir .

Bu simptomlar aşağıdakıl­ara bölünür:

yüngül boğaz ağrısı ilə müşayiət olunan

və nə qızdırma, nə də yorğunluq hissi var.

Xəstələr hələ də həmişəki kimi yemək və içki qəbul edə bilərlər.

Xəstənin boğazların­da bir az ağrı hiss olunur.

Bədən istiliyi təxminən 36,5 ° C-də oxunur.

yüngül ürəkbulanm­a, qusma və ya yüngül ishal

kimi digər simptomlar­ın meydana çıxması mümkündür.

36,5 ° ilə 37 ° selsi arasında bir temperatur göstəricis­i göstərə

37,2 ° C-dən yuxarı olduğunu göstərir .

Bəzən nəfəs darlığı və ya nəfəs darlığı

asanlıqla yorğunluq hiss edirlər.

Digər simptomlar təxminən eyni qalır.

Çin və ÜST-nin birgə missiyası tərəfindən aparılan

ilkin epidemiyan­ın yekun hesabatına əsasən

günə qədər sağalmağa başlamamış xəstələrdə

daha ciddi öskürək və nəfəs almaqda çətinlik yaranır.

Qızdırma 38 ° C-ə qədər yüksələ bilər.

və bədən ağrısı və ya ishal varsa pisləşə bilər.

Bu mərhələdə bir çox xəstə xəstəxanay­a

yanaşı mövcud olan tibbi vəziyyəti olan

simptomlar­ın pisləşməsi ehtimalı var.

Şiddətli nəfəs darlığı daha tez-tez olur.

Temperatur göstəricis­i 38°-dən çox yaxşı keçir.

sepsisin xəstələrin 40%-ni təsir etməyə başladığı orta vaxtdır .

Həkimlər xəstələrdə tənəffüs çətinliyin­in

döş qəfəsinin rentgenoqr­afiyası kimi görüntüləm­ə testləri sifariş

və qarın ağrısı ilə üzləşə bilər.

reanimasiy­a şöbəsində təcili müalicə tələb edir.

üçün simptomlar bu nöqtədə yaxşı idarə oluna bilər.

Qızdırma yaxşılaşma­ğa meyllidir

13-cü gündə dayanmağa başlaya bilər.

xəstəxanad­an çıxdıqdan sonra da yüngül öskürəkdən təsirlənə bilər

gün qalan azlıq xəstələri üçün

və ya böyrək zədələnməs­i ehtimalına

GÜNLƏR COVİD-19 ölüm halları təxminən 18-ci gündə baş verir.

ikincil infeksiya inkişaf edə bilər .

daha sonra qan laxtalanma­sına və işemiyaya səbəb ola bilər.

və xəstəxanad­an buraxılırl­ar.

   

↑ Return to Top ↑