Download Subtitles and Closed Captions (CC) from YouTube

Enter the URL of the YouTube video to download subtitles in many different formats and languages.

BilSub.com - bilingual subtitles >>>

Overview: 1 Samuel   Complain, DMCA
  

Libri i parë dhe i dytë i Samuelit.

Janë dy libra të ndryshëm në Biblën tonë moderne, por ndarja është

Fillimisht ishte shkruar si një histori e vetme logjike.

Në këtë video do të mbulojmë vetëm librin e parë të Samuelit.

Pasi Izraeli u shpëtua nga skllavëria në Egjipt, ata bënë një

dhe dikur mbërritën në tokën e premtuar.

Dhe atje, Izraeli supozohej se do të ishte besnik ndaj Perëndisë

Para librit të Samuelit, gjyqtarët treguan se si Izraeli dështoi

Ishte një periudhë kaosi moral, që shfaqi nevojën e Izraelit për

Libri i Samuelit ofron një përgjigje ndaj asaj nevoje.

Historia e librit të Samuelit përqendroh­et në tre personazhe

Profeti Samuel, prej të cilit e merr emrin libri dhe pastaj mbreti

Dhe që të tre e ndryshojnë Izraelin nga një grup fisesh të

në një mbretëri të bashkuar, të sunduar nga Mbreti David në

Dhe libri i Samuelit ka një projektim mahnitës

që kombinon historinë e këtyre tre personazhe­ve bashkërish­t në

Samueli është udhëheqësi dhe profeti kyҫ në pjesën e parë të

por pastaj ai luan një rol kyҫ në pjesën tjetër, që është historia

ngritja e Saulit në pushtet dhe pastaj dështimi i tij. Pjesa e

Drama e rënies së Saulit nga froni përputhet me ngritjen

Dhe më tej, historia e Davidit tregohet në dy lëvizje.

Së pari, ai lundron mbi valët e suksesit, pasuar nga rënia e tij

dhe vetëshkatë­rrimi i ngadalshëm i familjes së tij e më pas edhe i

Libri përfundon me një pasthënie, që reflekton mbi gjithë

Kështu, le të zhytemi dhe ta shohim se si shpaloset e gjithë kjo

Pjesa e parë vazhdon prej kaosit të librit të Gjyqtarëve­.

Këtu njihemi me historinë prekëse për një grua të quajtur Ana.

Ajo trishtohet sepse nuk ka mundur të ketë fëmijë asnjëherë.

Me anë të hirit të Perëndisë, ajo më në fund e ka një djalë të

dhe me gëzim ajo këndon një poemë në kapitullin dy.

Dhe poema ka të bëjë me atë se si Perëndia kundërshto­n krenarin

për atë se si pavarësish­t tragjedisë dhe të keqes njerëzore,

Dhe gjithashtu ka të bëjë me atë se si Perëndia një ditë do të

Poema e Anës është vendosur këtu në fillim të librit për t'i

që do t'i shohim përgjatë gjithë historisë, sikurse kjo në vijim.

Samueli rritet dhe bëhet profet e udhëheqës i madh për popullin e

në të njëjten kohë kur Filistejtë ngrihen të fuqishëm si kryearmiq

Dhe në këtë betejë kyҫe, Izraelitët bëhen arrogantë.

Në vend se të luten dhe t'i kërkojnë ndihmë Perëndisë, ata e

si një lloj trofeu magjik, që do t'u jepte atyre automatiki­sht

Kështu, për shkak të hamendësim­it të tyre arrogant

Perëndia lejon që Izraeli ta humbasë betejën dhe Arka vidhet.

Kështu që filistejtë e marrin Arkën dhe e vendosin në tempullin e

Dhe pastaj Perëndia i Izraelit i mposht filistejtë dhe perëndinë e

pa ushtri, duke dërguar plagë mbi popullin.

Kështu që Filistejtë dukshëm nuk e duan më Arkën dhe ia kthejnë

Thelbi i këtij tregimi të shkurtër këtu duket se është ky:

Perëndia nuk është trofeu i Izraelit dhe ai e kundërshto­n

por edhe në mes të popullit të tij. Kështu që Izraeli duhet të

nëse dëshiron t'i përjetojë bekimet e besëlidhje­s së Perëndisë.

Kjo na drejton në seksionin tjetër të madh të librit.

Izraelitët vijnë te Samueli dhe i thonë: "duam mbret siҫ kanë

kështu që shko dhe na gjej një". Prandaj Samueli mërzitet për këtë

Dhe Perëndia thotë: "Po, motivet e tyre janë krejtësish­t të

por nëse ata duan mbret, jepua".

Sauli është një figurë tragjike, sepse ai fillon si njeriu i

Ai është kandidati i duhur për mbret, por ka të meta të thella të

Ai është i pandershëm­, i mungon integritet­i dhe duket i paaftë për

Dhe këto të meta bëhen shkak i rënies së tij.

Ai i fiton disa beteja në fillim, por të metat e tij thellohen aq

saqë ai e skualifiko­n veten, duke mos iu bindur urdhërimev­e të

Kështu që, Samueli i moshuar përballet me Saulin dhe Izraelin.

Ai e kishte paralajmër­uar popullin se ata do të kishin dobi vetëm

përndryshe mbreti i Izraelit do të sjellë shkatërrim­.

Kështu, ai e informon Saulin se Perëndia do të ngrejë një mbret të

Dhe këtu fillon rrënimi i Saulit

ndërsa Perëndia në të njëjtën kohë po punon mbrapa skenës për ta

Ai është një bari i parëndësis­hëm me emrin David.

Ai është kandidati më i paimagjinu­eshëm për të qenë mbret

Por historia e famshme e Davidit dhe Goliathit tregon

se zgjedhja e Davidit nga ana e Perëndisë nuk bazohet në statusin

por thjesht në besimin e tij rrënjësor dhe të përulur në Perëndinë

Kështu që ky tregim i mishëron të gjitha temat e poemës së Anës

Sauli dhe Goliathi krenarë janë përulur, ndërsa Davidi i përulur

Nga këtu e pamë Saulin duke rënë ngadalë në ҫmenduri, ndërsa

Dhe Davidi fillon të punojë për Saulin si gjeneral.

Ai po i fiton të gjitha betejat dhe po e fiton tërë famën

Kështu që Sauli bëhet xheloz dhe fillon ta ndjekë Davidin dhe ta

Davidi nuk ka bërë asgjë të keqe, ndaj ai thjesht ikën dhe pret në

Dhe këtu shohim karakterin e vërtetë të Davidit, ndërsa ai ka

por nuk e vret. Ai thjesht beson se pavarësish­t të keqes së

Është interesant­e sesi shumë nga poemat e Davidit

që i gjeni në Librin e Psalmeve, ndërlidhen pikërisht me këtë

dhe të gjitha shprehin të njëjtin qëndrim besimi.

Kjo pjesë e librit përfundon me Saulin, që përjeton një vdekje të

Libri i parë i Samuelit jep një nga historitë më komplekse dhe më

Personazhe­t e Saulit dhe Davidit janë pasqyruar në mënyrë shumë

dhe autorët i ofrojnë si studime personazhe­sh, në mënyrë që të

Në historinë e Saulit shohim një paralajmër­im.

Është thelbësore që të reflektojm­ë mbi të metat e karakterit tonë

dhe sesi ato na lëndojnë neve dhe tjerët.

Dhe me ndihmën e Perëndisë duhet ta përulim vetën dhe të merremi

në mënyrë që historia e Saulit të mos bëhet e jona.

Kurse Davidi në anën tjetër është paraqitur si shembull i durimit

Kështu që duke vrapuar në shkretëtir­ë i ndjekur nga Sauli

Davidi kishte të gjitha arsyet që të mendonte se Perëndia e kishte

por ai nuk mendon kështu. Prandaj, historia e Davidit na inkurajon

se pavarësish­t të keqes njerëzore, Perëndia është duke i realizuar

për t'iu kundërvënë krenarit dhe për të ngritur të përulurin.

Kjo është gjithçka për të cilën bën fjalë libri i parë i

Na kontaktoni­: projektibi­bles@gmail­.com

   

↑ Return to Top ↑