Download Subtitles and Closed Captions (CC) from YouTube

Enter the URL of the YouTube video to download subtitles in many different formats and languages.

BilSub.com - bilingual subtitles >>>

FallingPlates   Complain, DMCA
  

www.gotque­stions.org­/Azerbaija­ni

Onların hər birini Mən yaratdım

Amma onların heç biri sənə kömək etmir

Əksinə, onlar səni ölümə daha da tez aparır

(başqaları­nın tərəfindən qəbul olunmaq istəyirsən­)

Ona görə Mən sizlərdən biri oldum

Amma Mən heç bir zaman günah işlətmədim

Sənin o qədər çox günahın var

Ona görə Mən sənin günahların­ı Öz üzərimə götürdüm.

Öz həyatımı Sənin həyatın əvəzinə verdim

Mən səni mühakimə etməyə gəlməmişəm

Mən gəldim ki, səni yenidən həyata qaytarım

Mən sənə əbədi həyat verəcəyəm

Və Mən bütün bunları ona görə etmişəm ki

www.gotque­stions.org­/Azerbaija­ni

   

↑ Return to Top ↑