Download Subtitles and Closed Captions (CC) from YouTube

Enter the URL of the YouTube video to download subtitles in many different formats and languages.

BilSub.com - bilingual subtitles >>>

ניר וגלי פינת ליטוף - ליגת האלופות   Complain, DMCA

מה קורה אביגדור? יאללה, ליגת האלופות, תגיע, איפה אתה?

אה, לא, זה לא יקרה היום אבנר, מצטער

מה לא יקרה? אמרנו רואים ביחד, לא?

הבאתי בירות, הבאתי גרעינים מהתוכי...

לא, נשמה, אל תשאל, אני לא מרגיש טוב, חטפתי איזה וירוס..\n

אוי... אז אולי אני אגיע? נראה אצלך?

לא, עזוב, גם כל הבית כאן בבלגן וזה... \n

טוב... מה אני אגיד לך.. תרגיש טוב אביגדור.. חבל..

ווהו! ליגת אלופווות!\­n-אלופווות­!

ליייגת אלופווות\n­ליייגת אלופווות

יאללה, אביגדור, תגיע, יש בירות?\n-י­ש בירות, יש גרעינים מהתוכי

יאללה, תגיע, מתחיל\n-מג­יע, מגיע זריז

התהפכתי כאן על הגב בפינת ליטוף\n אני צריך שתגיעו דחוף

אני לא זוכר מספר מנוי\n אני כולי הפוך כאן

אוקיי אה.. אני יכולה לשלוח לך מישהו יום ראשון בבוקר\nיהפ­וך אותך

מה ראשון בבוקר? את צוחקת איתי?!

אני אמור להיות תקוע כאן כל הסופ"ש?!

אתה רוצה חילוץ עכשיו? אתה רוצה ספיישל?

כן אני רוצה עכשיו, אני רוצה ספיישל

יואו, איזה הקלה, תודה, תודה רבה

עזוב, עזוב, קח, קח, שיהיה לכם לתרופות

הכל זה מלמעלה, אז אל תקחי..

הלו?\n- נו יאללה אחי התחיל המשחק כבר, איפה אתה?

לא, אל תשאל, התהפכתי עכשיו, חילצו אותי\nעלה לי 800 שקל

עזוב את הבירות, תגיע פשוט, יאללה

לא, למה טס? מיהרתי קצת.. יש ליגת אלופות

אה, לא, חס וחלילה, לא נגעתי\n

לא לא בדיקה! לא בדיקה! לא צריך בדיקה! \n

רוצה לבוא לראות ליגת האלופות אצל נבי?

הוא שיכור מת\n- תגיע איתי בבקשה

כתוביות בהתנדבות תלמידי תיכון שוהם\nבסיו­ע אגודת החירשים בישראל

   

↑ Return to Top ↑